Main menu:

Janhusten ja Janhosten sukuseura ry


Go to content

Jäsenasiat

Jäsenet

Jäsenasiat
Janhus- ja Janhos -nimisiä henkilöitä on yhteensä noin 1700, joista Janhusia on selkeästi enemmän kuin Janhosia. Naispuolisia henkilöitä on lisäksi erinimisinä ehkä saman verran. Sukuseuraan jäseneksi ilmoittautuneita on 200-260 henkilöä. Sukuseuran jäsenmaksu on tällä hetkellä 10 €./ vuosi. Jäsenmaksun määrää joka kolmas vuosi kokoontuva sukukokous.

Jäseneksi voi liittyä ilmoittamalla yhteystietonsa jollekin yhteystiedot -osassa olevalle hallituksen jäsenelle. Jäsenhintaan kuuluu kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä sukulehti. Sukuseuran jäsenellä on mahdollisuus osallistua järjestettyihin retkiin ja tapahtumiin sekä muuhun suvun aktiiviseen toimintaan.

 

Toiminta | Julkaisut | Jäsenet | Ota yhteyttä | Tapahtumat | Yhteystiedot | Site Map


Back to content | Back to main menu