Main menu:

Janhusten ja Janhosten sukuseura ry


Go to content

Toiminta

Sukututkimus
Sukuseuran tärkein tehtävä on perustutkimuksen luonteinen sukututkimus ja siihen liittyvien selvitysten tekeminen, kuten esimerkiksi talo- ja henkilöhistoriat. Janhusten ja Janhosten keskuudessa on tehty sukututkimusta useiden henkilöiden toimesta jo ennen sukuseuran perustamista. Sukuseuran päätutkijana on toiminut Jarmo Ahlstrand, joka on tutkinut myös monia muita sukuja.

Sukututkimuksen rinnalla on olennaista tiedottaminen. Tiedottamiseen kuuluu esimerkiksi:
sukuseuran jäsenlehti
sukuyhteyksien muodostaminen sukukirjan avulla tai erillisten henkilöhistorioiden muodossa,
kokoukset ja tapahtumat
markkinoitavien tuotteiden esittely
sukututkimustiedoista yleisesti tiedottaminen
Tiedottamisen tärkein kanava on sukuseuran perustamisesta lähtien sukutiedote, joka on myöhemmin muutettu jäsenlehdeksi. Lisäksi on käytetty erillisiä kiertokirjeitä aihekohtaisten hankkeiden yhteydessä.Toiminta | Julkaisut | Jäsenet | Ota yhteyttä | Tapahtumat | Yhteystiedot | Site Map


Back to content | Back to main menu