Sukuseuran perustaminen ja historia

Sukuseuran perustaminen ja historia

Sukuseuran perustaminen

1970-luvulta alkaen maahamme on perustettu sukuseuroja pitämään yhteyttä suvun jäsenten kesken ja toteuttamaan yhteisiä tarpeita ja tavoitteita. Myös Janhusten ja Janhosten sukuun kuuluvien kesken oli useilla eri tahoilla keskusteltu sukuyhteisön perustamisesta. Oli myös toteutettu omatoimista sukututkimusta toisistaan tietämättä ilman taustatukena toimivaa yhteisöä.

Vuoden 1989 alkupuolella oli Janhusten ja Janhosten piirissä herännyt todellinen tarve ja into perustaa sukuseura. Pieni joukko suvun jäseniä kokoontui Hankasalmelle tekemään päätöstä sukulaisten kutsumisesta sukutapaamiseen.

Kuva1

Useiden kokousten tuloksena oli valmisteltu:

  • sukuseuran säännöt kokoukselle esittämistä varten,
  • sukutapaamisen ohjelma,
  • kokouksen asialista,
  • kutsukirje niille sukulaisille, joiden osoitteet saatiin tietoon ja sovittu henkilöt sukuseuran keskeisiä tehtäviä varten.

 

Sukuseuran perustamiseen liittyviä kuvia